Schoolveiligheidsplan

Als school streven we op alle gebieden (fysiek, sociaal) naar een zo veilig mogelijke leer- en werkomgeving. Om dit te borgen stellen we samen met onze stichting SSOE een vernieuwd schoolveiligheidsplan op. Dit schoolveiligheidsplan bevat o.a. protocollen voor verschillende situaties waarbij de veiligheid in het gedrang is. Enkele van deze protocollen zijn te vinden op de website van SSOE. 

Regelingen schoolveiligheidsplan