In het document 'Aanbod dagbesteding' vind je alle zorgverleners waar onze arbeidstoeleiders contact mee hebben. Zij bieden dagbestedingsplekken aan leerlingen die onze school verlaten. 

Aanbod dagbesteding