Dit document betreft het Diplomareglement voor leerlingen die een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel volgen. Dit reglement is specifiek gericht op het laatste schooljaar waarin de leerlingen zich voorbereiden op hun overgang naar de arbeidsmarkt.

Reglement diploma